Grondwerk

Uitvoeren van grondwerken

Voordat we uw tuin aanleggen, voeren we vaak nog grondwerken uit. Dit houdt onder andere in dat we de bodem correct uitgraven voor het uitvoeren van de bestratingswerken, dat we de gazonzone zaaiklaar maken en dat we de perken omspitten en compost inwerken om de bodemkwaliteit te optimaliseren. Ook het plaatsen van een regenwaterput valt onder de noemer grondwerken. Voor elk van deze activiteiten beschikken we over aangepaste, professionele machines zodat uw tuin vakmatig kan worden uitgegraven.